{"inv_broj":"LM 1403","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Komentari o mojem vremenu","autori":"Crijević Tuberon, Ludovik","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}