{"inv_broj":"LM 1416","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Balkanski Babilon : raspad Jugoslavije : od Titove smrti do Miloševićeva pada","autori":"Ramet, Sabrina Petra","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100223003","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2005}