{"inv_broj":"LM 158","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Stari Slovani v zgodovini","autori":"Baš, Angelos ; Marušić, Branko","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1949}