{"inv_broj":"LM 226","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Građa za noviju bibliografiju otoka Krka (1945-1980)","autori":"Keglević, Zlatko","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1430115001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1985}