{"inv_broj":"LM 255","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Constitutions et documents politiques","autori":"Duverger, Maurice","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1974}