{"inv_broj":"LM 431","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Uvod u uporedno prouńćavanje indoevropskih jezika","autori":"Meje, Antoan","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}