{"inv_broj":"LM 611","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Meine taten res gestae divi Augusti","autori":"Augustus","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1975}