{"inv_broj":"LM 645","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika: sv. 1: fonetika","autori":"Bošković, Radosav","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1968}