{"inv_broj":"LM 678","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Histoires: vol. 1","autori":"Herodote","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1964}