{"inv_broj":"LM 742","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Kraj Iraka ili kako je američka nesposobnost započela beskrajni rat","autori":"Galbraith, Peter Woodard","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2007}