{"inv_broj":"LM 754","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Monumenta cartographica Jugoslaviae: sv. 1: antičke karte","autori":"Škrivanić, Gavro A.","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"91","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1975}