{"inv_broj":"LM 77","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Andrija pok. Petra iz Cantua: bilježnički zapisi: 1353-1355","autori":"Leljak, Robert (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100212033","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}