{"inv_broj":"LM 840","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Kroatien: vom mittelalter bis zur gegenwart","autori":"Steindorff, Ludwig","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}