{"inv_broj":"LM 857","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Lo stato dei greci","autori":"Ehrenberg, Victor","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1967}