{"inv_broj":"LM 908","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Diritto ereditario romano","autori":"Voci, Pasquale","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1967}