{"inv_broj":"LM 953","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Rabljanin de dominis : njegova kraljevska visost-prince consort Havaja","autori":"Ribarić, Vinko","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"929","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2008}