{"inv_broj":"LM 963","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinčkog doba u Hrvatskoj","autori":"Delonga, Vedrana ; Jakšić, Nikola ; Jurković, Miljenko","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}