{"inv_broj":"LM 987","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Rojstvo Evrope","autori":"Lopez, Robert Sabatino","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1969}