{"inv_broj":"LM 991","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Histoire du droite prive: vol. 1","autori":"Ourliac A. De Malafosse, Paul","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1969}