{"inv_broj":"LM 993","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Minerva : florilegium sententiarum latinarum : florilegij latinskih izreka","autori":"Romac, Ante","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1988}