{"inv_broj":"LM 994","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Povijest Istre i Narodni preporod u Istri","autori":"Gruber, Dane ; Spinčić, Vjekoslav","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1924}