{"inv_broj":"LM 995","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Germania lateinisch und deutsch","autori":"Tacitus, Publius Cornelius","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"82","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1968}