{"inv_broj":"LM 996","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Aphorismen zur Lebensweisheit","autori":"Schopenhauer, Arthur","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"1","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1938}