{"inv_broj":"LM 997","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Tite-live et les premiers siecles de Rome","autori":"Bloch, Raymond","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}