{"inv_broj":"LM 999","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Tractatus de Ecclesia","autori":"Stojković, Iohannis","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"2","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1983}