{"inv_broj":"PS 1246","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Pobunjeni Meksiko","autori":"Rid, D┼żon","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1963}