{"inv_broj":"PS 198","datum_pristizanja":"2017-10-21","naslov":"Zakon o radnim odnosima radnika u udru┼żenom radu","autori":null,"crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1978}