Zemljovlasnici Bosne: prema zvaničnim dokumentima države: Banovina/Kraljevina Bosna (... - 1463): Osmansko Carstvo - Vilajet Bosna (1463 - 1878): Austro - Ugarska - Bosna i Hercegovina (1878 - 1918)priredio Begić, Mustafa342016-01-01Knjiga110