Toma Arhiđakon i njegovo doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.-27. rujna 2000. godine u SplituMatijević-Sokol, Mirjana ; Perić, Olga (ur.)92016-12-01KnjigaLM 1270