Otvori u katalogu
Autori: Matulović, Miomir
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 1986
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u