Autori: Basile, Massimo
Mjesto izdavanja: Milano
Godina izdavanja: 1979
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u