Inv. br. 11548(Knjiga)

Health technology assessment

Otvori u katalogu
Autori: Widrig, Daniel
Mjesto izdavanja: Berlin
Godina izdavanja: 2015
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u