Otvori u katalogu
Autori: Hartkamp, A.S.; Sieburgh, C.H.; Devroe,Wouter (ed.)
Mjesto izdavanja: Oxford and Portland, Oregon
Godina izdavanja: 2017
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u