Otvori u katalogu
Autori: Shabannia Mansour, Mehdi ; Hassan, Kamal Halili
Mjesto izdavanja: Cham
Godina izdavanja: 2019
Područje: Pravo
Lokacija: Čitaonica
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u