Otvori u katalogu
Autori: Benacchio, Giannantonio ; Simoni, Viviana
Mjesto izdavanja: [Padova]
Godina izdavanja: 2001
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u