Inv. br. 175(Knjiga)

Codigo civil: edicion oficial (u obradi)

Mjesto izdavanja: Madrid
Godina izdavanja: 1975
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u