Inv. br. 23(Knjiga)

Denacionalizacija

Otvori u katalogu
Autori: Simonetti, Petar
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2004
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u