Autori: Banovac, Boris
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 1990
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u