Inv. br. 25(Knjiga)

Rasprave iz stvarnog prava

Otvori u katalogu
Autori: Simonetti, Petar
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2001
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u