Otvori u katalogu
Autori: Kreća, Milenko ; Ristić, Momčilo
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1979
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u