Otvori u katalogu
Autori: priredio Pavišić, Berislav
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2001
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u