Autori: Atlagić, David
Godina izdavanja: 1973
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u