Inv. br. 431(Knjiga)

Mala enciklopedija alkoholizma

Otvori u katalogu
Autori: Hudolin, Vladimir
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 1965
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u