Autori: Đurić, Mihailo
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1989
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u