Otvori u katalogu
Autori: Vukas, Budislav
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2007
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u