Inv. br. 560(Knjiga)

Porodični zakon: sa registrom pojmova (u obradi)

Mjesto izdavanja: Sarajevo
Godina izdavanja: 1979
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u