Otvori u katalogu
Autori: Rawls, John
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 2004
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u