Otvori u katalogu
Autori: Lesica-Ježina, Jagoda ; Štefan, Darko ; Ledić, Jasminka (ur.)
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2001
Područje: Društvene znanosti
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u