Inv. br. 631(Knjiga)

Savremena država

Otvori u katalogu
Autori: Pašić, Najdan
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1976
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u