Otvori u katalogu
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 1958
Područje: Politika
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u